Drogie Wychowanki,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Warszawie, który odbędzie się 24 maja 2022 roku w Bursie nr 1.

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o stolicy naszego państwa, o jej historii, zabytkach, skarbach przyrody oraz sławnych ludziach z nią związanych. Chcemy pobudzić ciekawość i zachęcić do poznawania Warszawy.

Na tablicy informacyjnej przy wejściu do bursy zamieszczane będą kody QR do materiałów, które mogą być pomocne w przygotowaniach do zmagań.

 

Liczymy na dobrą zabawę w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Organizatorami konkursu są Panie Magdalena Jachowicz i Justyna Majek.

 

Czekamy na zgłoszenia osobiste lub mailowe – na adresy podane w Regulaminie Konkursu wiedzy o Warszawie, w którym znajdziecie wszystkie informacje organizacyjne.


REGULAMIN KONKURSU

WIEDZY O WARSZAWIE

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

I CELE KONKURSU

 

 1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o stolicy naszego państwa, o jej historii, zabytkach,
  skarbach przyrody i sławnych ludziach z nią związanych.
 2. Pobudzenie ciekawości i zachęcenie do zwiedzania Warszawy.
 3. Kształtowanie dociekliwości poznawczej młodzieży.
 4. Rozwijanie zainteresowań historycznych.
 5. Umożliwienie wychowankom zdrowej rywalizacji.

 

II ORGANIZATOR KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży Bursa nr 1, 00 – 238 Warszawa, ul. Długa 18/20.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor ZP EDSM.
 3. Osoby przygotowujące konkurs z ramienia Zespołu Placówek EDSM – pani Magdalena Jachowicz, pani Justyna Majek.
 4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

 

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Przedmiot konkursu stanowią pytania dotyczące historii i współczesności Warszawy.
 2. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest siedziba organizatora.
 3. Termin konkursu 24 maja 2022 r., godzina 19:30.
 4. Konkurs jest otwarty dla wychowanek Bursy nr 1.
 5. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 23 maja 2022 r., do godziny 15:30, mailowo bądź osobiście
  pani Magdalenie Jachowicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pani Justynie Majek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

IV FORMA I ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 24 maja 2022 roku w Bursie nr 1 w Warszawie.
 2. Prace konkursowe sprawdza i wyłania finalistów komisja w składzie: przewodniczący – dyrektor placówki, członkowie – wychowawcy grup.
 3. Konkurs odbędzie się dwuetapowo.
 4. Etap I - test wyboru odpowiedzi oraz pytania otwarte.
 5. Etap II – trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w I etapie rozwiąże test o poszerzonym stopniu trudności.
 6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż 1 osobę odbędzie się dogrywka.
 7. W przypadku zgłoszenia się do konkursu liczby chętnych przekraczającej liczbę miejsc dostępnych w sali
  organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia eliminacji w formie testu wiedzy w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 17:30.
 8. Wyniki KONKURSU zostaną ogłoszone w dniu jego odbycia. Jednocześnie odbędzie się wręczenie nagród.
 9. Nagrody Dyrektora Bursy nr 1 uzyskają uczestnicy, który zdobędą najwyższą sumę punktów.
 10. Nagrodami w konkursie są bony zakupowe do salonów księgarskich o wartości 300 złotych (pierwsze miejsce),
  200 złotych (drugie miejsce), 100 złotych (trzecie miejsce).
 11. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Bursy nr 1.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do szlachetnej rywalizacji na gruncie wiedzy o rodzinnym mieście.