Zapraszamy mieszkanki naszej Bursy oraz mieszkańców warszawskich burs do udziału w IV Międzybursowym Konkursie Wiedzy o Warszawie. Do wygrania karty upominkowe do EMPiK.

 

REGULAMIN MIĘDZYBURSOWEGO KONKURSU
WIEDZY O WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


I CELE KONKURSU
1.    Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o stolicy naszego państwa, o jej historii, zabytkach, skarbach przyrody i sławnych ludziach z nią związanych.
2.    Pobudzenie ciekawości i zachęcenie do zwiedzania Warszawy.
3.    Kształtowanie dociekliwości poznawczej młodzieży.
4.    Rozwijanie zainteresowań historycznych.
5.    Nawiązanie współpracy z innymi bursami.
6.    Umożliwienie wychowankom zdrowej rywalizacji.

II ORGANIZATOR KONKURSU
1.    Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek EDSM Bursa nr 1, 00 – 238  Warszawa, ul. Długa 18/20 .
2.    Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor ZP EDSM.
3.    Osoby przygotowujące konkurs z ramienia Zespołu Placówek EDSM – nauczycielki Bursy nr 1 Katarzyna Augustowska, Iwona Krop-Machalica, Edyta Suwała.
4.    Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.    Przedmiot konkursu stanowią pytania dotyczące Warszawy w okresie od odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku do wybuchu II wojny światowej (lata 20 i lata 30).
2.    Miejscem przeprowadzenia konkursu jest siedziba organizatora.
3.    Termin Konkursu 11 kwietnia 2018 r (środa).
4.    Konkurs jest otwarty dla wychowanek/wychowanków burs z terenu Warszawy.
W konkursie, ze względów organizacyjnych może wziąć udział 30 uczestników, po 5 wychowanków z jednej placówki. W przypadku, gdy placówka nie zgłosi swoich reprezentantów lub zgłosi mniej niż 6 osób, inne bursy mogą wystawić liczniejsze reprezentacje.
5.    Uczestników konkursy należy zgłosić do 27.03.2018 r. mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) , telefonicznie (22 831 15 45 wew. 15 lub 20) lub faxem (22 831 15 45). Lista powinna zawierać nazwiska uczestników wraz z listą rezerwową. 4 kwietnia 2018 r. organizator poinformuje, czy osoby z listy rezerwowej zakwalifikowały się do udziału w konkursie.

IV FORMA I ZASADY KONKURSU
1.    Konkurs zostanie przeprowadzony  dnia 11. 04.2018 r. o godz. 19.30 w Bursie nr 1 w Warszawie przy ul. Długiej 18/20.
2.    Prace konkursowe sprawdza i wyłania finalistów komisja w składzie : przewodniczący – dyrektor placówki, członkowie – nauczycielki przygotowujące konkurs oraz nauczyciele wytypowani przez każdą placówkę.
3.    Konkurs odbędzie się dwuetapowo.
4.    Etap I - test wyboru odpowiedzi oraz pytania otwarte.
5.    Etap II – do drugiego etapu przejdzie pięciu uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
6.    W II etapie uczestnicy konkursu będą odpowiadali na pytania wyświetlane na ekranie.
7.    W przypadku uzyskania  takiej samej liczby punktów przez więcej niż 1 osobę odbędzie się dogrywka.
8.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego odbycia. Jednocześnie odbędzie się wręczenie nagrody dla zwycięzcy.

V NAGRODY
1.    Nagrodę Dyrektora Bursy nr 1 i  Tytuł  - „Omnibus warszawski roku szkolnego 2017/2018” uzyska uczestnik, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w obu etapach.
2.     Nagrodą za zajęcie
I miejsca będzie Karta upominkowa do EMPIKu na kwotę 150 zł.
II miejsca będzie Karta upominkowa do EMPIKu na kwotę 100 zł.
III miejsca będzie Karta upominkowa do EMPIKu na kwotę 50 zł.
Wszystkich przybyłych czeka słodki poczęstunek.
3.    Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Bursy nr 1.


Organizatorzy bardzo serdecznie zachęcają do szlachetnej rywalizacji na gruncie wiedzy o stolicy.