20 marca 2018 roku odbył się już po raz kolejny Konkurs sprawdzający znajomość lektur szkolnych. Aby w konkursie mogła wziąć udział każda z wychowanek, konkurs swym zakresem obejmował lektury obowiązkowe w gimnazjum i I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Do regulaminu dołączono wykaz lektur obowiązujących w konkursie.

W konkursie wzięło udział prawie 20 zawodniczek. Dziewczęta walczyły o nagrody w postaci Kart upominkowych do Empiku.
I miejsce w konkursie zajęła Ola Szymczak, II miejsce zajęła Zuzia Wojtczak a III miejsce zajęła Basia Brodowska.