Wzorem lat ubiegłych rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych wyjść do Muzeum Narodowego na lekcje mające wzbogacić wiedzę kulturową wychowanek przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Pierwsze spotkanie przybliżyło temat Biblii w obrazach.

Dziewczęta zapoznane zostały z dziełami obrazującymi sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomniano najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.

Aktywizująca forma prowadzenia lekcji pozwala na wspólne z edukatorem odkrywanie treści zawartych w dziełach sztuki o różnej formie.

Lekcje muzealne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyjścia odbywają się raz w miesiącu, ich koszt pokrywa Bursa.

Zachęcamy do udziału!