Plan pracy Rady Młodzieży na rok szkolny 2017/2018

Poznaj aktualny skład Rady Młodzieży Bursy nr 1.