REKRUTACJA 2022/2023

 Podania nowych kandydatów przedwcześnie zarejestrowane w systemie rekrutacyjnym (przed 11 maja 2022 roku) nie dawały możliwości wzięcia udziału we właściwym etapie postępowania. Aby umożliwić Państwu wprowadzanie niezbędnych danych formularze zostały usunięte - prosimy o ponowne zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action

 

Szanowni Państwo,

11 maja 2022 r. od godziny 12.00 pod adresem: Bursy (pzo.edu.pl) uruchomiony zostanie elektroniczny system rekrutacji do burs dla nowych kandydatek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do burs mogą dokonać rejestracji do 28 lipca 2022 r. do godziny 16.00 – jest to również nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów w bursie pierwszego wyboru.

Ze względu na to, iż wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który może uzupełnić ewentualne braki.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy: Zapisy do burs w roku szkolnym 2022/2023 - Edukacja (um.warszawa.pl)

 W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.


Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.