REKRUTACJA 2022/2023

REKRUTACJA DO BURS NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W dniach 21 – 28 lipca 2022 roku w Bursie nr 1 pracowała będzie Komisja Rekrutacyjna, przyjmująca i potwierdzająca wnioski o przyjęcie do placówki.

Zapraszamy w następujących godzinach:

21 lipca: 09.00 - 16.00

22 lipca: 09.00 - 16.00

25 lipca: 09.00 - 16.00

26 lipca: 09.00 - 16.00

27 lipca: 09.00 - 16.00

28 lipca: 09.00 – 15.00

 

Przyjmujemy tylko kompletne dokumenty. Zatem co trzeba mieć ze sobą? – oto kilka wskazówek:

  1. Wniosek o przyjęcie – wydrukowany z systemu elektronicznego, podpisany przez rodziców/opiekunów prawny, bądź pełnoletnią kandydatkę.

Link do systemu: Bursy (pzo.edu.pl)

  1. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu do warszawskiej szkoły na rok szkolny 2022/2023 – w formie adnotacji z pieczęcią szkoły na ostatniej stornie wniosku rekrutacyjnego, bądź osobnego dokumentu.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych (na TAK) we wniosku kryteriów – każde kryterium to jeden załącznik do wniosku. O rodzaju tych dokumentów poinformowani zostali Państwo w trakcie wypełniania elektronicznej wersji wniosku przez adnotację w obrębie kryteriów.

W systemie rekrutacyjnym mają Państwo dostęp do plików ze wzorami stosownych oświadczeń z możliwością ich pobrania i wydrukowania. Link do druków: Bursy (pzo.edu.pl)

Wskazówka: aby zwiększyć szansę na uzyskanie miejsca w bursie należy wybrać więcej niż jedną placówkę, w przypadku niezakwalifikowania do bursy pierwszego wyboru kandydatka jest uwzględniana w rekrutacji do kolejnych placówek z listy.

 

Co dalej?

Po dostarczeniu dokumentów do bursy pierwszego wyboru i potwierdzeniu ich przez Komisję Rekrutacyjną system elektroniczny przelicza punkty wszystkich kandydatów i w dniu 29 lipca o godzinie 16.00 generuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 29 lipca – 2 sierpnia (do godziny 10.00!!!) należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego i potwierdzić wolę zamieszkania w bursie – co jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia do bursy.

W dniu 2 sierpnia o godzinie 14.00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 


 Podania nowych kandydatów przedwcześnie zarejestrowane w systemie rekrutacyjnym (przed 11 maja 2022 roku) nie dawały możliwości wzięcia udziału we właściwym etapie postępowania. Aby umożliwić Państwu wprowadzanie niezbędnych danych formularze zostały usunięte - prosimy o ponowne zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action

 

Szanowni Państwo,

11 maja 2022 r. od godziny 12.00 pod adresem: Bursy (pzo.edu.pl) uruchomiony zostanie elektroniczny system rekrutacji do burs dla nowych kandydatek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do burs mogą dokonać rejestracji do 28 lipca 2022 r. do godziny 16.00 – jest to również nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów w bursie pierwszego wyboru.

Ze względu na to, iż wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który może uzupełnić ewentualne braki.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy: Zapisy do burs w roku szkolnym 2022/2023 - Edukacja (um.warszawa.pl)

 W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.


Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.