Plan pracy Rady Młodzieży na rok szkolny 2020/2021

Poznaj aktualny skład Rady Młodzieży Bursy nr 1.