Kalendarz kulturalny, aktualny program kin, teatrów i innych wydarzeń
www.kulturalna.warszawa.pl

Warszawski program Edukacji Kulturalnej
Zakładka instytucje animacji kultury daje dostęp do linków do domów kultury i bibliotek we wszystkich dzielnicach Warszawy.  Domy kultury i biblioteki oferują, często bezpłatnie, ciekawe zajęcia edukacyjne oraz koncerty, spektakle.
www.wpek.pl

Muzea warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Warszawie


Edukacja Kulturalna

Muzeum Narodowe
Lekcje muzealne, wykłady, kurs historii sztuki
www.mnw.art.pl/edukacja

Zachęta
Warsztaty, oprowadzania
www.zacheta.art.pl

Muzeum Warszawy
Lekcje muzealne, wykłady, spacery z przewodnikiem
www.muzeumwarszawy.pl

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich
Warsztaty, spacery, oprowadzania,
http://www.polin.pl/pl/oferta-edukacyjna

Zamek Królewski
Warsztaty, wykłady, kursy, oprowadzania
www.zamek-krolewski.pl/edukacja
 
Muzeum Łazienki Królewskie
Lekcje muzealne, wolontariat, gry terenowe
http://www.lazienki-krolewskie.pl/edu.html

Muzeum w Wilanowie
Lekcje muzealne, warsztaty, oprowadzania, multimedia
www.wilanow-palac.pl/edukacja

Muzeum Postania Warszawskiego
Lekcje muzealne, wykłady, warsztaty, czytelnia, spacery
www.1944.pl/edukacja_i_kultura

Muzeum Chopina
Darmowe koncerty, warsztaty, wykłady, oprowadzania tematyczne
www.chopin.museum/pl/events/education_programme/id/471

Muzeum Sportu i Turystyki
Lekcje muzealne, oprowadzania, kino
www.muzeumsportu.waw.pl

Muzeum Techniki
Lekcje muzealne, pokazy
www.muzeumtechniki.warszawa.pl/dla_grup_i_szkol.html

Muzeum Wojska Polskiego
Lekcje muzealne, warsztaty
www.muzeumwp.pl/liceum.php

Muzeum Niepodległości
Lekcje muzealne, warsztaty, spotkania
www.muzeum-niepodleglosci.pl/edukacja

Centrum Sztuki Współczesnej
Lekcje muzealne, warsztaty, wykłady o teatrze
www.csw.art.pl/index.php?action=edukacja

Centrum Nauki Kopernik
Wystawy, laboratoria, warsztaty
www.kopernik.org.pl

Muzeum Marii Skłodowskiej Curie
Oprowadzanie, lekcje muzealne, koła zainteresowań
www.muzeum-msc.pl/aktualnosci

Muzeum Etnograficzne
http://www.ethnomuseum.pl/
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
www.scek.pl

Dom Spotkań z Historią
www.dsh.waw.pl