Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego to m.in. organizacja pozarządowa (lub inny podmiot wskazany w ustawie – np. spółdzielnia socjalna), która prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie wymienionym w ustawie oraz otrzymała nadawany przez wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę, tzw. status organizacji pożytku publicznego.

Organizacja, choć może prowadzić działalność gospodarczą, to nie może działać w celu osiągnięcia zysku.

Kluczowe dla otrzymania statusu OPP przez daną organizację pozarządową jest prowadzenie tzw. działalności pożytku publicznego.

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Takimi zadaniami są: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, aktywność wspomagająca działalność wspólnot i społeczności lokalnych, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a także promocja i organizacja wolontariatu.

Procedura przekazania 1% jest bardzo intuicyjna, wymaga wypełnienia 2 pól w deklaracji PIT, poniżej prezentujemy linki do stron zawierających podpowiedzi, jak to zrobić:

 https://pozytek.ngo.pl/

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

Nasze wychowanki realizują się na polu wolontariatu w wielu organizacjach, którym i Wy możecie pomóc, oto niektóre z nich:

  1. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000037904 https://dzieciom.pl/

Proponowany cel szczegółowy 1 % - wpisz w rubryce – informacje uzupełniające:  16343 Pataj Natalia

  1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS 0000225750 https://caritasaw.pl/pomoc/1-procent/
  2. Caritas Wojskowa KRS 0000353139 http://caritas.ordynariat.pl/wplata-1/
  3. Szlachetna Paczka KRS 0000050905 https://www.szlachetnapaczka.pl/
  4. OTOZ Animals KRS 0000069730http://otoz-warszawa.pl/jak-mozesz-pomoc/przekaz-1/

Proponowany cel szczegółowy 1%: Inspektorat WARSZAWA

 

I WIELE, WIELE INNYCH ORGANIZACJI – adresy wyszukiwarek:

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

Gorąco zachęcamy do wsparcia organizacji, które na co dzień starają się zmieniać świat na lepsze!

Magdalena Jachowicz