Bursa Szkolna nr 1 w Warszawie zaprasza wychowanki do udziału W II EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO O TYTUŁ „MISTRZYNI PIÓRA BURSY NR 1" NA NAPISANIE UTWORU O CHARAKTERZE PROZY LUB POEZJI

 

 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe - bony do empiku o wartości: I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł., III miejsce 100 zł., wyróżnienie 50 zł.
 • Informacje na temat wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród zostaną podane do dnia 15 lutego 2021 r.
 • O terminie wręczenia nagród organizator poinformuje w późniejszym terminie.
 • Organizator ma prawo do urządzenia wystawy pokonkursowej.
 • Komisja nie uzasadnia wyników konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • Organizator

Organizatorem konkursu jest Bursa Szkolna nr 1 w Warszawie.

Koordynatorem konkursu jest Pani Grażyna Kurek.

 

 • Cele konkursu
 • wzbudzanie wśród wychowanek zainteresowania prozą i poezją,
 • promowanie talentów literackich,
 • kształcenie umiejętności wyrażania myśli,
 • aktywizowanie do podejmowania działań twórczych.

 

 • Uczestnicy i warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla wychowanek Bursy nr 1 w Warszawie.
 • Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu literackiego o charakterze prozy lub poezji o dowolnej tematyce i objętości.
 • Każda osoba może napisać do trzech prac.
 • Praca nie może być plagiatem pracy dostępnej w sieci Internet, nie może być nigdy dotąd publikowana ani nagradzana na innych konkursach.
 • Uczestniczki konkursu składają prace napisane w dokumencie WORD czcionką Calibri 12 w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia    27 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w tytule wiadomości należy wpisać: konkurs literacki oraz imię i nazwisko.
 • Każda praca konkursowa powinna na ostatniej stronie zawierać imię i nazwisko autorki.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie pracy wraz z danymi osobowymi w sieci Internet i w formie papierowej.

 

 • Kryteria oceny prac konkursowych:
 • interpretacja własna tematu,
 • walory literacko-poetyckie przekazywanej treści,
 • czytelność przekazu,
 • kompozycja,
 • pomysłowość i oryginalność pracy.

 

 • Zasady przyznawania nagród
 • Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Prace, które nie spełniają warunków regulaminu nie będą oceniane przez Komisję.
 • Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne.

Organizator  zastrzega  sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.