Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi czternastej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy:

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny 2021/2022 | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)