Elektroniczna rekrutacja do burs trwa!
Informacje na stronie:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana należy złożyć Komisji Rekrutacyjnej w bursie pierwszego wyboru w terminie od 23 do 30 lipca 2021 roku. Komisja pracuje w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 a w dniu 30 lipca w godzinach 9.00-16.00.


Osoby, które wcześniej skompletują dokumenty (już są uczniami warszawskiej szkoły i otrzymały potwierdzenie na wniosku) mogą złożyć je wcześniej w sekretariacie Bursy w dniach roboczych w godzinach 9-15, również w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2021 roku, do godziny 16.00


Prosimy o dokładne sprawdzenie i podpisanie wniosków, przyjmowane będą tylko wnioski kompletne.