Drogie Wychowanki

Wzorem roku ubiegłego postanowiliśmy również w tym roku przeprowadzić zbiórkę książek dla Fundacji Zaczytani. org, która  przekazuje je swoim beneficjentom w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

Zatem jeśli masz dużo książek do oddania  i chętnie się nimi podzielisz, przynieś je do Bursy na oznaczone miejsce zbiórki tj. półki na parterze ( obok stołówki) a my przekażemy je Fundacji Zaczytani. Zbiórka trwa w okresie 16.X.2021 do 18.XI.2021.

 

Jakie książki zbiera Fundacja?

 

Dodatkowo Fundacja Zaczytani org.  poszukuje wolontariuszy do pomocy przy sortowaniu książek i pakowaniu ich dla beneficjentów. Zatem jeśli chcesz się włączyć w zaczytany wolontariat zgłoś się po informacje   do p. Ireny Czerepak ( biblioteka) lub p. Magdaleny Jachowicz. Nawet jedna wizyta to ogromna pomoc dla Fundacji.

 

                                        Koordynatorzy akcji: Magdalena Jachowicz i Irena Czerepak