KAŻDY ZASŁUGUJE NA SZACUNEK, ZROZUMIENIE I POMOC

Witam wychowanki w kąciku psychologa, który powstał w wyniku kontynuowania pracy koła psychologicznego.

W tej części strony będziecie znajdować niezbędne wsparcie i pomoc , której potrzebujecie.

Będę przekazywać istotne informacje pomocne w rozwiązywaniu Waszych problemów.

Ponawiam zaproszenie do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Tymczasem serdecznie zapraszam wychowanki do zastanowienia się nad tematem  „Moja hierarchia wartości” .

Temat można zilustrować w sposób dowolny – plastyczny bądź pisemny

Ciekawe prace zostaną wyróżnione.

Z pozdrowieniami
Wasz psycholog
Sylwia Ostaszewska