W  środę 11 grudnia odbyło się spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej. Wychowanki mogły dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca tych osób oraz jakie trzeba mieć predyspozycje, aby zostać pracownikiem Straży Miejskiej.

W drugiej części odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze, będący również ratownikami medycznymi, zapoznali dziewczęta z szeregiem zasad obowiązujących przy utrzymaniu przy życiu i zabezpieczeniu poszkodowanych do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Wychowanki mogły przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności na fantomie.

Algorytm postępowania:

  1. Oceń bezpieczeństwo
  2. Oceń przytomność
  3. Udrożnij drogi oddechowe
  4. Oceń oddech
  5. Zadzwoń na 112 lub 999
  6. Wykonaj 30 ucisków klatki piersiowej
  7. Wykonaj 2 oddechy ratownicze
  8. Kontynuuj RKO w stosunku 30:2
  9. Gdy dostępne jest AED włącz i wykonuj polecenia