Bursa nr 1 jest placówką, w której słuchamy głosu wychowanek. W trosce o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie poczucia sprawczości uruchomiliśmy dzisiaj nowy kanał komunikacyjny - Skrzynkę wniosków, propozycji i uwag. Skrzynka została zawieszona przed wejściem do stołówki, w miejscu ogólnodostępnym, odwiedzanym przez wszystkie dziewczęta.
Zachęcamy do przekazywania za jej pośrednictwem wszystkich ważnych dla Was informacji, którymi chcecie się z nami podzielić, ale nie macie do tego okazji, bądź chcecie pozostać anonimowe.