Co roku zimą w naszej bursie odbywa się akcja zbiórki darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. Od zawsze projektem kieruje wrażliwa na los zwierząt Pani Katarzyna Augustowska, w tym roku wspierana przez Panią Edytę Suwałę i przedstawicielki Rady Młodzieży.
W wyniku akcji udało się przekazać Fundacji KUNDELEK blisko 100 kg karmy dla zwierząt, koce, ręczniki i inne potrzebne akcesoria.
Wszystkim zaangażowanym Dziękujemy.